Clubblad

De Pincet

De Pincet is een regelmatig verschijnend mededelingenblad van de Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken waarin opgenomen de agenda van de ledenavonden. Het clubblad staat sinds 12 maart 2009 onder redactie van de heer D.J. Dijkstra; telefoon: (0598) 632793. Copy met betrekking tot de filatelie kan bij de redacteur worden ingeleverd.

 

Bijzondere onderwerpen van de afgelopen jaren

Nr. 2/2011

Nr. 1/2010

Nr. 2/2010

Nr. 2/2009

Nr. 1/2009

Nr. 2/2008

Nr. 2/2007

Nr. 1/2007

Nr. 2/2006

Nr. 1/2006

Nr. 2/2005

Nr. 2/2004

 • Viering 50 jarig bestaan

Nr. 1/2004

Nr. 2/2003

Nr. 1/2003

Nr. 3/2002

 • Boekennieuws: Noord–Atlantische Luchtverbindingen van de auteurs E. Hovenkamp (overleden clublid) en H.E. Aitink
 • Het Leger des Heils deel 2

 

Nr. 2/2002

 Nr. 1/2002

Nr. 3/2001

 • De Imkerij deel 2 door H. ten Have

Nr. 1/2001

 • Nader bekeken, deel 3 (stempels Veendam)

Nr. 1/2000

 • Griekse oudheid op dienstzegels Raad van Europa

Nr. 3/1999

 • Hoe het 45 jaar geleden allemaal is begonnen
 • Nader bekeken – stempel “De Reede”

Nr. 1/1999

 • Nader bekeken – Ten Horn

Nr. 4/1998

 • Veendamphila 4: een vooruitblik

Nr. 1/1998

 • De jacht door G.W. Bakema
 • Nader bekeken – “Veendammer Courant, Stoomdrukkerij”
 • Nader bekeken – “Handels– & Landbouw–Courant”

Nr. oktober/1986

 • Grafisch vakmanschap op Canadese postzegels door H. Nieboer