Verenigingsavonden

Bijeenkomsten

De verenigingsavonden worden gehouden in het buurthuis Jakob Bruggemacentrum, Jakob Bruggemalaan 118, 9641 ED Veendam. Aanvangstijd met ingang van 1 maart 2024 19.30. De zaal is al vanaf 18.30 open.

 

De postzegels, brieven en poststukken staan hier centraal. Er wordt geruild en gekocht. Verder wordt over de verschillende manieren van verzamelen van gedachten gewisseld. Het is steeds weer spannend om die ene ontbrekende postzegel of poststuk, passend in je verzameling, te bemachtigen.
 Meerdere keren per jaar worden over  uiteenlopende onderwerpen lezingen gehouden door filatelisten van buiten onze vereniging. Hieruit kan steeds weer inspiratie worden opgedaan voor de eigen verzameling. Ook leden van de eigen vereniging vertellen af en toe over hun verzameling.
De bijeenkomsten zijn niet alleen van belang om de eigen verzameling aan te vullen, maar ook om informatie te verkrijgen over activiteiten in de regio. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen over het opzetten van een verzameling. Hierdoor wordt veelal een heel andere kijk verkregen op het materiaal dat er door de jaren heen al door je verzameld is. 

 

De verenigingsbijeenkomsten in het seizoen 2023/2024: 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 
  • Donderdag 7 september 2023

Officieel gedeelte met een miniveiling en na de pauze een mogelijke quiz onder leiding van Bert Buiring en Klaas Jansen

  • Donderdag 5 oktober 2023

Officieel gedeelte - miniveiling en een lezing van de heer en mevrouw Suiveer met"De grafcultuur van het oude Egypte"

  • Donderdag 2 november 2023

Officieel gedeelte en de jaarlijkse grote clubveiling 

  • Donderdag 7 december 2023

Officieel gedeelte met daarna een grotere miniveiling. Deze avond wordt afgesloten met een Bingo over drie ronden met leuke postzegelprijzen.

  • Donderdag 4 januari 2024

Officieel gedeelte met miniveiling en na de pauze het tweede deel van de jaarlijkse quizronde. Dit jaar onder leiding van de heren Bert Buiring en Klaas Jansen

  • Donderdag 1 februari 2024

Officieel gedeelte met de miniveiling en na de pauze tonen enkele leden hun verzameling 

  •  Donderdag 7 maart 2024 

Officieel gedeelte met de Algemene ledenvergadering en daarna een grote miniveiling

  • Donderdag 4 april 2024

Officieel gedeelte met miniveiling en verder een lezing of enkele leden zullen weer hun verzameling tonen

  •  Donderdag 2 mei 2024 

  • Officieel gedeelte en het seizoen wordt vervolgens afgesloten met een wilde veiling (nieuwe stijl). En ter afsluiting van de avond volgt er een gratis verloting met als basis de nummers van de presentiebonnetjes, die u bij uw aanwezigheid op de clubavonden hebt ontvangen (volgens de presentielijst). 

 

 

 

Foto genomen in het voormalig gebouw Dukdalf op een ruilavond met leden van zusterverenigingen.