Verenigingsavonden

Bijeenkomsten

De verenigingsavonden worden gehouden in de periode september t/m mei op elke eerste donderdag van de maand in het  ontmoetingscentrum De Dukdalf aan De Reede 1 te Veendam. Zaal open vanaf 19.00 uur; aanvang officiële gedeelte 20.00 uur. De avonden zijn meestal voor 22.00 uur geëindigd.
De postzegels, brieven en poststukken staan hier centraal. Er wordt geruild en gekocht. Verder wordt over de verschillende manieren van verzamelen van gedachten gewisseld. Het is steeds weer spannend om die ene ontbrekende postzegel of poststuk, passend in je verzameling, te bemachtigen.
 Meerdere keren per jaar worden over  uiteenlopende onderwerpen lezingen gehouden door filatelisten van buiten onze vereniging. Hieruit kan steeds weer inspiratie worden opgedaan voor de eigen verzameling. Ook leden van de eigen vereniging vertellen af en toe over hun verzameling.
De bijeenkomsten zijn niet alleen van belang om de eigen verzameling aan te vullen, maar ook om informatie te verkrijgen over activiteiten in de regio. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen over het opzetten van een verzameling. Hierdoor wordt veelal een heel andere kijk verkregen op het materiaal dat er door de jaren heen al door je verzameld is. 

 

De verenigingsbijeenkomsten in het seizoen 2018/2019. 

Op alle avonden wordt gestart met een officiële gedeelte.
Datum: Omschrijving:
6 september 2018

miniveiling en quiz, georganiseerd door de heren Buiring en Jansen

4 oktober 2018

miniveiling en een beamer-lezing over het ontstaan van de Post in de Wereld  door de heer G. Holstege

1 november 2018

jaarlijkse Grote Clubveiling 

10 nov 2018 Postzegel(ruil)beurs op de zaterdag in de grote zaal van het Wijkcentrum De Dukdalf. Deze beurs is voor iedereen toegankelijk. Lid of geen lid, iedereen is welkom.
6 december 2018

miniveiling en een DVD-lezing uit de collectie van de KNBF . De avond wordt afgesloten met een Bingo met mooie filatelistische prijzen.

3 januari 2019 

miniveiling en de tweede, tevens de laatste quiz van het seizoen  

7 februari 2019

miniveiling en een thematische beamer-lezing door mvr C. Suiveer met als onderwerp: De waaier, een handzaam voorwerp voor verkoeling of om een boodschap door te geven.

7 maart 2019

Algemene ledenvergadering plus een grotere mini-veiling 

4 april 2019

miniveiling en een beamer-lezing over enkele poststukken uit de collectie van de heer R. Onswerder.

2 mei 2019

Afsluiting van het seizoen met wederom een wilde-meiveiling en een GRATIS VERLOTING op basis van de presentielijst-bonnetjes.