Filatelistenvereniging "Veendam en Omstreken"

  Welkom op de site van Filatelisten Vereniging

Veendam en omstreken

   

 

 

 

 

Verenigingsnieuws.

  

Op 1 januari 2024 verhuizen wij voor de clubavonden van lokatie en gaan naar het buurthuis Jakob Bruggemacentrum, Jakob Bruggemalaan 118, 9641 ED Veendam.

De volgende clubavond is op donderdag van 5 oktober a.s. en wordt nog zoals altijd in De Kandelaar gehouden. Het overzicht met alle clubavonden en de te houden activiteiten op deze avonden staat onder verenigingsactiviteiten.

 

Vanaf 2 oktober is de Jacob Bruggemalaan afgesloten. De verwachting is dat op 16 december 2023 de weg weer open gaat. In hoeverre de kruisingen open blijven is onbekend. Maar de route via de F,J de Zeestraat, dan via de zijstraten

naar het westen komt men ook op Doctor A. Kupyerstraat, alwaar de kandelaar zich bevindt.

F.J. de Zeestraat loopt trouwens midden tussen de Oosterdiep en de Westerdiep ten noorden van de Jacb Bruggemalaan. 

 

 

 

De veilinglijst voor de jaarlijkse grote veiling op 7 december 2023 is hieronder te downloaden.

 

 

 

 

 

Nieuwe postzegels 

Vanaf 27 september gaan 130.000 kinderen weer langs de deuren met kinderpostzegels met daarop de LEGO® minifiguren en andere leuke producten.

Hieronder werden sinds de laatste tijd enkele van de door PostNL nieuw uitgegeven postzegels weergegeven. Hiervan is nu een aparte pagina gemaakt. Zie in het menu links geheel onderaan. Maar voor het gemak hier de link 

 

Posttarieven 2024

 

PostNL heeft een tariefverhoging per 1 januari 2024 aangekondigd. Een normale kaart of brief gaat € 1,09 kosten, dus een verhoging van 8 cent. Een kaart of brief naar het buitenland gaat 10 ct meer kosten en wordt € 1,75. Verder kosten de decemberzegels van 2023 € 0.96 per stuk, voor een vel dus € 19.20.

Het versturen van een binnenlands pakket online gefrankeerd blijft 6,95 euro. Frankering bij PostNL-punten wordt wel duurder en wordt 7,95 euro. Ook pakketten versturen naar het buitenland wordt duurder.

 

Bert Buiring (bestuurslid van onze vereniging) in Maandblad Filatelie - mei 2023

 

 

 

ONTDEK DE UITDAGENDE WERELD VAN DE POSTZEGEL EN MELD U AAN ALS LID

 Ervaar hoe prettig het is om niet alleen thuis, maar ook in groepsverband uw hobby over postzegels te beoefenen. Wat een blij gevoel het geeft als iemand van de vereniging op de verenigingsavond juist dat ontbrekende postzegel of poststukje u aanbiedt.

 

Of om tijdens de miniveiling, die elke verenigingsavond wordt gehouden, nog dat ene leuke postzegeltje op de kop te tikken.

 

Ook valt iedere maand het Maandblad Filatelie bij u op de deurmat. Hierin treft u naast informatie over alle nieuw uit te geven postzegels ook allerlei interessante artikelen aan. 

 

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt slechts € 30,00.  

Hiervoor krijgt u:  

* (bij een vol abonnement) het maandblad Filatelie (een los abonnement kost in 2023 alleen al € 33,10) 

* U wordt automatisch lid van KNBF en kunt als u wilt meedoen aan

tentoonstellingen

* mogelijkheid om deel te nemen aan het rondzendverkeer

* mogelijkheid om te kopen tegen schappelijke prijzen op de maandelijkse       

miniveiling tijdens de clubavonden

* de mogelijkheid uw overtallige filatelistisch materiaal aan te bieden op de clubveilingen

 

Wilt u echter "lid" worden zonder een abonnement op het maandblad dan hebben wij voor u een donateurschap van € 15,00 per jaar (hiermee geniet u val alle faciliteiten van de vereniging, maar u bent geen KNBF-lid en krijgt geen Maandblad Filatelie).

Verder bestaat er nog een gezinslidmaatscap voor € 10.00 per jaar (dus neem uw partner ook mee.)

 

Contributiebetaling

De contributie voor het komend jaar dient vooruit en wel uiterlijk 31 december van het huidig jaar op de rekening van de penningmeester te staan: NL23.ABNA.040.9378.267.

 

Reden genoeg om u aan te melden als lid.
>> Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging "Veendam en omstreken" hoopt ook u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen.