Filatelistenvereniging "Veendam en Omstreken"

  Welkom op de site van Filatelisten Vereniging Veendam en omstreken

   

 

       

Seizoen 2021-2022

De aangekondigde versoepelingen geeft weer de mogelijkheid om ook de filatelie buitenhuis te gaan beleven op clubavonden en beurzen. Ook Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken gaat weer van start. Zie voor data en het programma hiernaast onder clubactiviteiten.

  • Voor de liefhebbers wordt er op 18 december 2021 ook een beurs georganiseerd in De Kandelaar (zie regionale activiteiten).

  • De veilinglijst van de veiling op 4 november 2021 is te vinden onder deze link.

 

Jubilarissen 2021

Op de eerste verenigingsavond van 2 september 2021 was het direkt raak. De ledenvergadering, die normaal plaats vindt in maart en wegens de corona geen doorgang kon vinden, werd nu op de eerste bijeenkomst in september gehouden. Er bleken in totaal een 10-tal jubilarissen te zijn. De meesten waren in 2006 lid geworden, 12½ geleden tijdens de gehouden tentoostelling in de Sorghvliethal, te weten de heren en dames mevr. G. Jager, J.J. Kuiper, K. Nijmeijer, H.J. Oosterling, mevr. B. Toussaint, H. Venema, B. Venema en R. Visser. Verder was er een tweetal trouwe leden dat al veertig jaar lid is van Filatelistenvereniging Veendam en wel de heren H.W. Brouwer en J. Havinga. 

Op de foto van links naar rechts: H.J. Oosterling, mevr. G. Jager, R. Visser, J. Havinga (40jr), J.J. Kuiper, H.W. Brouwer (40jr) en H. Venema

(Door afwezigheid ontbreken op de foto K. Nijmeijer, mevr. B. Toussaint en B. Venema)

Nieuwe bijzonder postzegels 

Ter gelegenheid van de POSTEX beurs is op 15 oktober 2021 het postzegelvel Dag van de Postzegel 2021 over de Wapenzegels 1869 uitgegeven. Het ontwerp van het postzegelvel Dag van de Postzegel 2021 is gemaakt door grafisch ontwerper Sandra Smulders uit Gouda.

 

Op de kinderpostzegels van dit jaar vereeuwigde striptekenaar Tim Arts de beroemde stripfiguren heer Olivier B. Bommel en Tom Poes. De personages van Marten Toonder vieren samen de 80ste verjaardag van Tom Poes.Het kinderpostzegelvelletje is uitgegeven op 11 oltober 2021.

 

Ervaar hoe prettig het is om niet alleen thuis, maar ook in groepsverband uw hobby over postzegels te beoefenen. Wat een blij gevoel het geeft als iemand van de vereniging op de verenigingsavond juist dat ontbrekende postzegel of poststukje u aanbiedt.

 

Of om tijdens de miniveiling, die elke verenigingsavond wordt gehouden, nog dat ene leuke postzegeltje op de kop te tikken.

 

Ook valt iedere maand het Maandblad Filatelie bij u op de deurmat. Hierin treft u naast informatie over alle nieuw uit te geven postzegels ook allerlei interessante artikelen aan. 

 

De contributie voor het jaar 2021 bedraagt slechts € 30,00.  

Hiervoor krijgt u:  

* (bij een vol abonnement) het maandblad Filatelie (een los abonnement kost in 2021 alleen al € 33,10) 

* U wordt automatisch lid van KNBF en kunt als u wilt meedoen aan

tentoonstellingen

* mogelijkheid om deel te nemen aan het rondzendverkeer

* mogelijkheid om te kopen tegen schappelijke prijzen op de maandelijkse       

miniveiling tijdens de clubavonden

* de mogelijkheid uw overtallige filatelistisch materiaal aan te bieden op de        clubveilingen

 

Wilt u echter "lid" worden zonder een abonnement op het maandblad dan hebben wij voor u een donateurschap van € 15,00 per jaar (hiermee geniet u val alle faciliteiten van de vereniging, maar u bent geen KNBF-lid en krijgt geen Maandblad Filatelie).

Verder bestaat er nog een gezinslidmaatscap voor € 10.00 per jaar (dus neem uw partner ook mee.)

 

Contributiebetaling

De contributie voor het komend jaar dient vooruit en wel uiterlijk 31 december van het huidig jaar op de rekening van de penningmeester te staan: NL23.ABNA.040.9378.267.

 

Reden genoeg om u aan te melden als lid.
>> Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging "Veendam en omstreken" hoopt ook u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen.