Filatelistenvereniging "Veendam en Omstreken"

  Welkom op de site van Filatelisten Vereniging Veendam en omstreken

 

                      

               

 

  • Laatste nieuws

 

Toch nog onverwacht bereikte ons het bericht van het overlijden van ons erelid Jan Lageman (1930-2020). Jan zou op 28 november van dit jaar 90 jaar zijn geworden. Hij was jarenlang penningmeester van onze vereniging en is vanwege zijn leeftijd in 2008 teruggetreden. Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verlies van Jan. 

 

  • Seizoen 2020-2020

De eerstvolgende clubavond staat gepland voor donderdag 3 september 2020. Het bestuur wenst u allen een gezonde zomer toe en hoopt u graag te begroeten op die avond als de situatie gestabiliseerd is. Het programma en verder nieuws over COVID-19 met betrekking tot het komend seizoen is nog niet bekend.

 

  • Jubilarissen en nieuw Lid van Verdienste

Op de ledenvergadering van 5 maart j.l. was er wederom een viertal jubilarissen. De jubilarissen vielen dit jaar uitsluitend in de hoogste categorieën, waaruit duidelijk de vergrijzing van onze vereniging naar voren komt.

  • Voor 50 jaar lidmaatschap werden gehuldigd de heren R. Onstwedder en P. Dekker, waarbij dient te worden aangetekend dat de heer Dekker vanwege zijn zwakke gezondheid niet aanwezig kon zijn.  

  • Voor 40 jaar lidmaatschap konden mevrouw G.R. Beereboom en de heer B. Luit worden gehuldigd. Beiden kregen hun herdenkingsschildje bij afwezigheid thuis bezorgd.

Verder trad de heer P. Remeijer af als penningmeester. De heer Remeijer is bij zijn aftreden als penningmeester tot Lid van Verdienste benoemd.  

 

Ervaar hoe prettig het is om niet alleen thuis, maar ook in groepsverband uw hobby over postzegels te beoefenen. Wat een blij gevoel het geeft als iemand van de vereniging op de verenigingsavond juist dat ontbrekende postzegel of poststukje u aanbiedt.

 

Of om tijdens de miniveiling, die elke verenigingsavond wordt gehouden, nog dat ene leuke postzegeltje op de kop te tikken.

 

Ook valt iedere maand het Maandblad Filatelie bij u op de deurmat. Hierin treft u naast informatie over alle nieuw uit te geven postzegels ook allerlei interessante artikelen aan. 

 

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) heeft bovendien voor al haar leden een ledenpas waarmee u bepaalde kortingen kunt krijgen.

 

De contributie voor het jaar 2020 bedraagt slechts € 30,00. Wordt u in de laatste vier maanden van het jaar nog lid van de vereniging dan wordt u slechts de contributie van € 30.00 voor het komend jaar in rekening gebracht. 

 

Hiervoor krijgt u:  

* het maandblad Filatelie (een los abonnement kost in 2020 alleen al € 33,10) 

* U wordt automatisch lid van KNBF en kunt als u wilt meedoen aan

tentoonstellingen

* mogelijkheid om deel te nemen aan het rondzendverkeer

* mogelijkheid om te kopen tegen schappelijke prijzen op de maandelijkse       

miniveiling tijdens de clubavonden

* de mogelijkheid uw overtallige filatelistisch materiaal aan te bieden op de        clubveilingen

 

Wilt u echter "lid" worden zonder een abonnement op het maandblad dan hebben wij voor u een donateurschap van € 15,00 per jaar (hiermee geniet u val alle faciliteiten van de vereniging, maar u bent geen KNBF-lid en krijgt geen Maandblad Filatelie).

Verder bestaat er nog een gezinslidmaatscap voor € 10.00 per jaar (dus neem uw partner ook mee.

 

Reden genoeg om u aan te melden als lid.
>> Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging "Veendam en omstreken" hoopt ook u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen.