Filatelistenvereniging "Veendam en Omstreken"

  Welkom op de site van Filatelisten Vereniging Veendam en omstreken

   

 

       

Seizoen 2020-2021

Gezien de oplopende problemen met de COVID-19 zijn de clubavonden voor dit seizoen 2020-2021 alle geannuleerd. Hopelijk kunnen we in in de loop van het volgend seizoen wel weer bijeenkomen, We zullen u tijdig informeren. .Verder staat er ook nog geen postzegelruilbeurs voor dit jaar gepland. Het programma van dit seizoen is dus volledig komen te vervallen.

 

 

In Duitsland gebruikt de Deutsche Post een toepasselijke Corona-stempel.

 

  • Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels bestaat 110 jaar

 

Deze week (9/2021) bestaat de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels 110 jaar. Dat vieren ze met een nieuw stuk op hun website: over Digitale Filatelie: https://ohvz.nl/digitale-filatelie/. Dat zeer informatief stuk willen ze graag met u  delen..

 

Het stuk is 'bijvangst' van het werk van de digitaliseringscommissie van de KNBF die op dit moment druk bezig is om voorstellen voor te bereiden aan de Bond over de digitaliseringsstrategie. Ook om die reden worden suggesties en commentaar op prijs gesteld: secretaris@ohvz.nl.

 

Ervaar hoe prettig het is om niet alleen thuis, maar ook in groepsverband uw hobby over postzegels te beoefenen. Wat een blij gevoel het geeft als iemand van de vereniging op de verenigingsavond juist dat ontbrekende postzegel of poststukje u aanbiedt.

 

Of om tijdens de miniveiling, die elke verenigingsavond wordt gehouden, nog dat ene leuke postzegeltje op de kop te tikken.

 

Ook valt iedere maand het Maandblad Filatelie bij u op de deurmat. Hierin treft u naast informatie over alle nieuw uit te geven postzegels ook allerlei interessante artikelen aan. 

 

De contributie voor het jaar 2021 bedraagt slechts € 30,00. Wordt u in de laatste vier maanden van het jaar nog lid van de vereniging dan wordt u slechts de contributie van € 30.00 voor het komend jaar in rekening gebracht. 

 

Hiervoor krijgt u:  

* (bij een vol abonnement) het maandblad Filatelie (een los abonnement kost in 2021 alleen al € 33,10) 

* U wordt automatisch lid van KNBF en kunt als u wilt meedoen aan

tentoonstellingen

* mogelijkheid om deel te nemen aan het rondzendverkeer

* mogelijkheid om te kopen tegen schappelijke prijzen op de maandelijkse       

miniveiling tijdens de clubavonden

* de mogelijkheid uw overtallige filatelistisch materiaal aan te bieden op de        clubveilingen

 

Wilt u echter "lid" worden zonder een abonnement op het maandblad dan hebben wij voor u een donateurschap van € 15,00 per jaar (hiermee geniet u val alle faciliteiten van de vereniging, maar u bent geen KNBF-lid en krijgt geen Maandblad Filatelie).

Verder bestaat er nog een gezinslidmaatscap voor € 10.00 per jaar (dus neem uw partner ook mee.)

 

Contributiebetaling

De contributie voor het komend jaar dient vooruit en wel uiterlijk 31 december van het huidig jaar op de rekening van de penningmeester te staan: NL23.ABNA.040.9378.267.

 

Reden genoeg om u aan te melden als lid.
>> Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging "Veendam en omstreken" hoopt ook u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen.