Rondzendverkeer

Rondzendverkeer

Het rondzendverkeer is vanaf het seizoen 2020-2021 gewijzigd. De heer D.J. Dijkstra is de nieuwe rondzendcommissaris. De rondzenddozen worden verkregen van Philatelistenvereniging Groningen en het rondzendverkeer maakt onderdeel uit van hun rondzendverkeer. Bij onze vereniging kunnen er dus geen eigen boekjes meer worden ingeleverd.niet meer met "eigen boekjes" van de vereniging. 

De regels van het rondzendverkeer onder Groningen:

Het rondzendverkeer via onze vereniging staat uitsluitend open voor leden van Filatelisten-vereniging Veendam en Omstreken.  Maandelijks rouleren dozen met maximaal 20 boekjes/enveloppen met filatelistisch verzamelmateriaal in de drie sekties. Wordt er iets uit de boekjes genomen, dan dient het leeg gekomen vakje te worden afgestempeld. Afrekenen gebeurt op bankrekening NL25.ABNA.040.93.62.808 ten name van Filatelistenvereniging Veendam e.O.
Voor het afstempelen worden stempels uitgeleend. Hiervoor wordt borg gevraagd. De stempels blijven dus eigendom van de vereniging. Bij beëindiging van de deelname aan het rondzendverkeer moet de stempel worden ingeleverd en wordt de borg terugbetaald. In 1988 is besloten dat, indien u binnen 2 maanden geen gebruik maakt van de terugbetalingsregeling, de borg vervalt aan de verenigingskas.
 
Het rondzendverkeer was verdeeld in drie sekties, met de sektiehoofden:
  • Sektie 3  Wildervank-Sorghvliet - de heer P. Remeijer, telefoon (0598) 785210. 
  • Sektie6  Muntendam - Veendam Noord   - mevr. J. Dijkstra-de Vries, telefoon (0598) 616006
  • Sektie 7  Veendam Centrum e.O. - de heer H. Vording, telefoon (0598) 614911.

Regels

De leden, die deelnemen aan het rondzendverkeer dienen zich te houden aan de volgende regels:
  • De rondzendingen niet langer dan twee à drie dagen onder zich te houden, dus niet een week laten "hangen"!!
  • Na het kopen van een item uit een rondzendboekje moeten alle leeggekomen vakjes worden gestempeld. Dus niet met de pen uw nummer vermelden.
  • Bij doorzending van het rondzendboekje de controlekaart laten aftekenen voor ontvangst en inleveren bij het sectiehoofd. Uw sectiehoofd heeft het kaartje nodig voor zijn administratie en controle. Vergeet uw nummer niet in te vullen. Ook al neemt u niets uit een rondzenddoos, het kaartje moet worden ingeleverd.
  • De rondzendlijst dient nauwkeurig te worden ingevuld. Tel ter controle alle bedragen nog eens na voordat u doorzendt.
  • Na doorzending dient de betaling van het verschuldigd bedrag aan de rondzendcommissaris dadelijk te geschieden. 

Stempelkussen

U dient zelf te zorgen voor een stempelkussen. Deze zijn te koop bij ieder goed uitgeruste kantoor-/boekhandelaar. Bij voorkeur dient u een zwart of blauw stempelkussen te gebruiken. In ieder geval niet een rode, deze zijn voorbehouden aan de sektiehoofden.
Indien uw stempelkussen droog mocht zijn kunt u bij de rondzendcommissaris uw kussentje weer (gratis) van inkt laten voorzien.