Postzegels uit "Veendam en omstreken"

 

 Wij allen verzamelen postzegels, maar kennen wij de eigen zegels ook?

In 2003 bestond de mogelijkheid om naast de December-verrassingszegel (Nvph 2232) een zelf up te loaden foto te laten printen. Uw webmaster had nog een foto liggen uit betere tijden en ging de uitdaging aan. De kerstpost naar de directe familie werd voorzien van deze zegel. De personen die normaal voor mij de zegels bewaren herkenden mij natuurlijk dadelijk. De niet in filatelie geïnteresseerde familie zag natuurlijk niets. Een van mijn zwagers had echter nog een kleine meid van twee jaar over de vloer kruipen en die riep enthousiast toen ze bij de papierbak kwam: Mama, hier oom Piet, oom Piet! 

 

 

 

Deze persoonlijke zegel (NvpH 2563) van het Raadhuis te Veendam zal beter herkenbaar zijn. De zegel is uitgegeven voor de door Veendamphila georganiseerde postzegeltentoonstelling in 2008.De manifestatie, met de naam Veendamphila 5, werd gehouden op 12, 13 en 14 december 2008, als afsluitend evenement in het jubileumjaar 2008, het jaar dat de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 100 jaar bestond.Van ieder plaats waar in dat jaar in verband met de bondsjubileum een tentoonstelling wer georganiseerd gaf een persoonlijke postzegel uit met een kenmerkende afbeelding van die plaats. Voor Veendam werd dat het raadhuis.

 

Rechts zien we de zegel met de speciale afstempeling van de bond. Deze stempel komt voor op de Eerstedagenveloppen, die tijdens de tentoonstelling zijn uitgegeven.
Filatelistenvereniging Veendam e.o. vierde met Veendamphila ook haar 50-jarig bestaan. Op de menukaart van het feestdiner was deze zegel met de bondstempel ook opgenomen.  
 

 

 

 

60-jarig jubileum  

Op 15 december 2014 bestond Filatelisten Vereniging Veendam en Omstreken 60 jaar. Ter heriinering hierhaan is een speciaal junileum postzegel uitgegeven op een herdenkingskaart voor enkel de leden van de vereniging.

 Hierboven één misdruk van het velletje (let op de bovenzijde van het logo dat schuin naar boven is verschoven). 

 

Ook het Veenkoloniaal Museum kwam met Persoonlijke Postzegels.

In 2009 werd het 70-jarig bestaan van het Veenkoloniaal Museum gevierd. Dit was een mooie gelegenheid om een persoonlijke postzegel (Nvph 2562) van het museum uit te geven. De eerste uitgave sloeg geweldig aan en al spoedig werden er nieuwe postzegels bijgedrukt. Toch is het niet exact dezelfde zegel geworden. De zegel rechts kreeg voor de opdruk een iets kleinere lettertype en naar links uitgelijnd.
 
In 2010 werd een tweede zegel uitgegeven door het museum. Deze persoonlijke postzegel ( Nvph 2562) werd uitgegeven met betrekking tot de tentoonstelling "Op de vork genomen" van 14 februari 2010 tot 9 mei 2010.
De Tentoonstelling is tot stand gekomen met historisch landbouwgereedschap uit de collectie Ter Borg, aangevuld met foto's, posters en oorkonden afkomstig uit de collectie vanhet Veenkoloniaal Museum. de vVeenkoloniale landbouw was vanaf het begin van de ontginning van het veengebied zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. 
De tentoonstelling is officieel geopend door de heer Takens, oud-voorzitter van de Veenkoloniale Boerenbond (VBB).
 Een tweede belangrijke tentoonstelling in 2010 was die van de schilder Henk Helmantel. Ook hiervan is een persoonlijke postzegel uitgebracht.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van dit velletje zijn mij twee varianten bekend. Links het velletje met de tekst "Henk Helmatel in dubbel perspectief. 23.10.10/13.03.11" en rechts met enkel de tekst "Henk Helmantel in dubbel perspectief"
Henk Helmantel (1945) staat alom bekend als een van de belangrijkste en meest prominente figuratief werkende kunstenaars in Nederland. Zijn werk was te zien in talrijke tentoonstellingen bonnen en buiten Europa. De kunstenaar Henk Helmantel woont en werkt in zijn geboortedorp Westeremden. In een herbouwde voormalige pastorie, de Weem, hoog op een wierde, vinden we zijn atelier en woonhuis. In het schuurgedeelte van de Weem is een expositieruimte gecreëerd om de eigen collectie schilderijen te tonen gedurende een deel van het jaar. 
Dubbel perspectief: Het Veenkoloniaal Museum te Veendam en het klooster Ter Apel toonden in de wintermaanden 2010/2011 grote delen van zijn oeuvre dat normaalgesproken in de Weem hangt. 
 
Ook in 2011 werden door het Veenkoloniale Museum persoonlijke postzegels uitgebracht.
Recht zien we weer een persoonlijke postzegel van het Veenkoloniale Museum zelf. Nu niet van het exterieur maar van het interieur: de nagebouwde Sluiskade in het museum met zijn authentiek winkeltje en kroegje. 
 
 
 
 
Op 29 mei 2011 startte in het Veenkoloniale Museum de tentoonstelling "Van Kofschip tot Winkelparadijs" ofwel De Oldenburgers en de Veenkoloniale zeevaart in de 19-eeuw. De tentoonstelling behandelt de generaties Vanderveen tot aan de winkelparadijs Vanderveen in Assen.
 
 
 
 
We gaan verder met 2012. We hebben nu te maken met Post.nl en zien het logo hiervan op de velletjes.
Rechts het velletje dat is uitgegeven in het kader van de tentoonstelling van de Ost-Friese kunstschilder Herbert Buß (1949). 

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Kultur am Emsdelta te Emden en het Sielhafenmuseum te Carolinensiel. De tentoonstelling laat een overzicht zien van de werken van de kunstschilder Buß.

 

 
Hieronder het velletje van het museumschip Familietrouw dat normaliter afgemeerd ligt voor het Kapteinshuis te Oude Pekela. Het bijzondere aan dit velletje is dat de zegels voor de eerste keer zelfklevend zijn. 

 In 2013 werd wederom een poszegelvelletje uitgegeven. Ditmaal is het een bijzondere zelfklevende postzegel geworden met het oude museumlogo van 1939. Het is grafisch zeer mooi en geeft in één beeld de onderdelen weer, waar de museum in de veenkolonieën voor staat: landbouw, scheepvaart en industrie. 

 
 
 
 
 
 
 
De ontwerper van het logo is vermoedelijk Geert Hendrik Streurman (1892-1976). Streurman speelde een belangrijke rol in het culturele leven van Veendam als drijvende kracht achter het Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen én het Veenkoloniaal Museum. 
 
 Van 28-11-2013 t.e.m. 27-04-2014 loopt in het Veenkoloniaal Museum een tentoonstelling over Napoleon.  
Op 30 november 2013 vierden we 200 jaar koninkrijk Nederland. Ook het koningschap behoort tot de erfenis van Napoleon Bonaparte, die 200 jaar geleden keizer was van een groot deel van Europa, inclusief Nederland.
De transformatie van republiek tot koninkrijk behoort tot de verdrongen gebeurtenissen uit ons verleden.
In het geschiedsbeeld werd de Bataafs-Franse periode (1795-1813) als een ongelukkig intermezzo beschouwd. De herwaardering van dit tijdvak, de beoordeling ervan als dat wat het is - een sleutelperiode waarin de grondslagen van ons moderne staatsbestel zijn gelegd is van betrekkelijk recente datum. 
(Bron: Napoleonfolder van het Veenkoloniaal Museum)
 
Maar voor de filatelie was Napoleon ook belangrijk.  Op 15 januari 1799 worden de Nederlandse posterijen naar Frans voorbeeld omgevormd tot een nationale onderneming en dient de post voortaan ingeleverd te worden bij, vooralsnog provisorische, "postkantoren". In 1807 werd het staatsmonopolie van de PTT vastgelegd in de Postwet. Alleen het postkantoor mocht nog brieven verzamelen, versturen en bezorgen. Voor het hele land golden dezelfde tarieven.
Het Veenkoloniaal museum heeft in het kader van deze tentoonstelling een velletje zelfklevende persoonlijke postzegels laten vervardigen. In tegenstelling tot de vorige uitgiften is dit velletje uitgegeven in een beperkte oplage voor de vrienden van het museum.
De afbeelding laat ons Napoleon zien ter paard met op achtergrond de grote markt in Groningen met geheel links de martinitoren. 
 
 
In januari 2017 kwam het Veenkoloniaal Museum Veendam met een velletje waarop een van de kunststukken uit hun eigen collectie staat afgebeeld.
Het betreft het schilderij "Kapiteinshuizen aan het water" uit 1934 van een onbekende schilder. Waarschijnlijk stonden deze kapiteinshuizen destijds in Nieuwe Pekela ter hoogte van de huidige Ds. Sicco Tjadenstraat 100-114. Hier stond ook een boerderijtje met schuur langs het diep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

In 2018 werd door het Veenkoloniaal Museum te Veendam ter gelegenheid van de aankoop van het schilderij "Thérèse Ansingh" van de schilder Bart Peizel het volgend velletje uitgegeven. 

Bart Peizel is in 1887 geboren in Veendam en trouwde in 1917 met Thérèse Ansingh, behorende tot de Amsterdamse joffers. Door dit huwelijk kwam hij in het milieu van de Amsterdamse joffers, - kunstenaars en - zakenlui. In 1922 werd het bewuste schilderij geschilderd en in 1929 kwam het in bezit van de familie Heineken en is nu (2018) eigendom van het Veenkoloniaal Museum.
 
We gaan verder met een persoonlijke zegel dat is uitgebracht door "Kiwanis Club Veendam". 
 Wat is Kiwanis? Zie hiervoor de site van de Kiwanisclub in Veendam.
 
 
De persoonlijk postzegel van hiernaast is uitgebracht in 2011. 
 
Op zaterdag 18 december 2010 heeft de Veendammer wethouder Klaas Steenhuis (PvdA) het eerste velletjes Kiwanis Postzegels 2011 gekocht. Dit was de start van een doorlopende actie in 2011. De postzegels werden in een vel van tien stuks verkocht voor € 9,00 en de meerwaarde (€ 4,40 per vel) gaat o.a. ten goede komen aan het Landelijk Kiwanis Project Kinderhospice De Glind. Ook zullen er kleine projecten gefinancierd worden door de opbrengsten. Op de postzegels staat het logo van Kiwanis International en al de nieuwe TNT waarde "1" afgebeeld (€ 0,46)  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links zien we iets unieks: één van de vier proefvelletje van de uit te geven persoonlijke zegel van KIWANIS, met als opzet om een Persoonlijke Kerstzegels (oranje) te gebruiken voor het project. Later zijn er echter 400 velletjes gemaakt van de blauwe versie met de normale frankering.
 
 
 
 
Ter afsluiting enige persoonlijke postzegel bedrijven in Veendam. Hiernaast ziet u die van "Koning Verhuizingen" uit Veendam.
Deze zegel versierde met de feestdagen van 2011 de kerst- en nieuwjaarswensen van de familie Koning.
 
Tenslotte nog een zegel van Autototaalglas Veendam

 

 
 
OPROEP
De zegels hierboven zijn uit de collectie van de webmaster. Mocht u nog een of meerdere zegels in uw bezit hebben van Veendam en of omstreken dan hoor ik dat graag van U. Het liefst neem ik een zegel of vel van u over, maar een scan (minimaal 300 dpi) ervan voor deze site is ook zeer welkom. Graag uw reacties via info@veendamphila.nl.
 
STADSPOST
 
 

 

 

In een doosje met allerlei "gewone" zegels van diverse landen trof ik ook deze stadspost-(streekpost) zegels aan van 50 cent met de opdruk "Stadspost Veendam". Door wie deze zegel is uitgegeven en wanneer is mij onbekend.
 
Kunt u mij meer informatie vertsrekken over deze zegel dan graag via "info@veendamphila.nl"

 

 

 

 

             

                   VEENDAM is niet alleen regionaal bekend, maar gaat de hele wereld over. 
 
S.S. "De Veendam" uit 1973. Nvph 1028.
 
                                 
 In 1983 gaf Jamaica ook een zegel (Mi.nr. 566) uit waarop het S.S. "De Veendam".
 

 

In feite zijn er vier schepen Veendam geweest, waarvan drie stoomschepen. Het eerste schip Veendam I is gebouwd in 1888 en in 1898 vergaan. Het tweede, Veendam II, is van 1922 en na een roerig bestaan in 1953 uit de vaart genoemen en gesloopt. Veendam III is gebouwd als s.s. Argentina en is in 1972 in het bezit gekomen van Holland-America Line (HAL) en omgedoopt tot s.s. Veendam. Dit schip is van 1972 tot en met 1984 in de vaart geweest. Vanaf 1996 is Veendam IV in de vaart gekomen als cruiseschip van de HAL. De Veendam IV heeft als thuishaven Rotterdam.