Filatelistenvereniging "Veendam en Omstreken"

  Welkom op de site van Filatelisten Vereniging Veendam en omstreken

 

                         

                         Laatste nieuws:   

 • Postzegelbeurs 2017

Ook dit jaar houden wij weer een postzegelbeurs en wel op 11 november 2017. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Zie verder onder regioactiviteiten. 

 

 • Persbericht van de KNFB d.d. 23 februari 2017

 

"PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) besloten binnenkort in al zijn Retail vestigingen 

pakketten en aangetekende zendingen die met postzegels gefrankeerd zijn, weer te gaan afstempelen. Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van de postzegels met een pen.

 

PostNL heeft sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels in al zijn Retail vestigingen afgeschaft en voorgeschreven dat postzegels op gefrankeerde pakketten en aangetekende stukken met pen moeten worden vernietigd. Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en klanten die met zorg hun postzegels aanschaffen onaanvaardbaar dat de prachtige postzegels die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift worden bewerkt.

 

De KNBF heeft sindsdien dan ook intensief overleg gevoerd met PostNL om deze maatregel terug te draaien. PostNL stelt nu na consultering van de KNBF de specificaties van de nieuwe stempels en de planning van de uitrol vast. De uitkomsten communiceren partijen gezamenlijk richting de verenigingen en klanten van PostNL. De doorgevoerde vereenvoudiging van de interne processen bij PostNL en de Retail vestigingen verandert hiermee niet."

 

 

 •  

 •  

 •  

 

 

 

Leden van onze vereniging op de beurs in Winschoten bij het bezoek van TVNOORD in verband met de reuring in de postzegelwereld naar aanleiding van het doorkrassen van zegels van POSTNL (zie ook hierna).

 

 • Vanaf 1-1-2017 wordt er bij de POSTNL-agentschappen niet meer gestempeld

 

Aangetekende stukken en pakjes voorzien van postzegels werden tot dusver aan een servicebalie van POSTNL keurig afgestempeld met een dagtekeningstempel. Vanaf 1 januari 2017 zijn de stempels door POSTNL ingenomen en is het nieuw beleid: penontwaardingen. Het is wel zo dat vooral door verzamelaars nog postzegels worden veplakt op pakjes en aangetekende stukken, maar om op deze manier onze hobby om zeep te helpen daar zijn geen woorden voor. POSTNL wil wel graag nog postfris in abonnement verkopen. Zij vergeten echter dat de zegels die onder meer hierboven zijn gebruikt ook eens door een verzamelaar zijn gekocht. Is het nu de bedoeling om als reaktie op het nieuw beleid onze abonnementen op nieuwe postzegels massaal op te zeggen?  

 

 

 • Maandelijkse veiling

  De veilinglijst van de komende miniveiling op 2 maart 2017 kunt u HIER downloaden.  

Een van de oudere leden kwam zijn gekochte kavels op de veiling afhalen aan de bestuurstafel. De winkelkar, die door de man als rollator werd gebruikt, raakte trouwens niet helemaal vol, maar gezien de afslagbedragen had dit best wel zo kunnen zijn.

 

Trouwens, de beste man had op diezelfde clubavond ook nog zijn autodeur achter zich dichtgegooid met de sleutels in het contact. Het leven van een filatelist gaat niet altijd over rozen.

 

 

 • Geldigheid KNBF Bondspas

De huidige bondspas heeft een afloopdatum per 1 mei 2016. Met ingang van deze datum vervallen alle kortingsregelingen van het pasje. De Bondspas blijft echter tot nader order wel geldig als bewijs dat u lid bent van een bij de KNBF aangesloten vereniging.

 

 •  

   

Ervaar hoe prettig het is om niet alleen thuis, maar ook in groepsverband uw hobby over postzegels te beoefenen. Wat een blij gevoel het geeft als iemand van de vereniging op de verenigingsavond juist dat ontbrekende postzegel of poststukje u aanbiedt.

 

Of om tijdens de miniveiling, die elke verenigingsavond wordt gehouden, nog dat ene leuke postzegeltje op de kop te tikken.

 

Ook valt iedere maand het Maandblad Filatelie bij u op de deurmat. Hierin treft u naast informatie over alle nieuw uit te geven postzegels ook allerlei interessante artikelen aan. 

 

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) heeft bovendien voor al haar leden een ledenpas waarmee u bepaalde kortingen kunt krijgen.

 

De contributie voor het jaar 2017 bedraagt slechts € 30,00. Meldt u zich echter nog als nieuw lid aan vóór 1 januari 2017 dan wordt u voor het eerste jaar (2017) slechts € 20,00 in rekening gebracht.

 

Hiervoor krijgt u:  

* het maandblad Filatelie (een los abonnement kost in 2017 alleen al €33,10) 

* U wordt automatisch lid van KNBF en kunt als u wilt meedoen aan

tentoonstellingen

* mogelijkheid om deel te nemen aan het rondzendverkeer

* mogelijkheid om te kopen tegen schappelijke prijzen op de maandelijkse       

miniveiling tijdens de clubavonden

* de mogelijkheid uw overtallige filatelistisch materiaal aan te bieden op de        clubveilingen

 

Reden genoeg om u aan te melden als lid.
>> Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

Voor de geïnteresseerde  postzegelverzamelaar is er een kennismakings-exemplaar van het maandblad (zie foto rechts). Gebruik de contactknop om er een aan te vragen. 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging "Veendam en omstreken" hoopt ook u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen.